من   

یه ستاره داره چشمک می زنه از آسمون   ...

عجب دنیایی !!!

یه کارایی کردم . خدا جون شکرت که بهم انرژی دادی و می دی . کمک کن تا بتونم شرایط نه چندان خوب رو به نفع خودم تغییر بدم . مثل همیشه . 

خیر باشه

اون ستاره همون چشمای تو ه تو آسمون ...

لینک
شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦ - Blue