آرام باش ،توکل کن،تفکر کن،آستین ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را میبینی که زودتر از تو دست به کار شده اند

لینک
سه‌شنبه ۳٠ فروردین ،۱۳٩٠ - Blue