89   

تصمیم برای کار گذاشتن میکرو چیپ برای فعالیت زانوها و حرکت دوباره

سردرد های همیشگی

قول ازدواج به شهره در ازای کشتن یه آدم

اجیر کردن چند نفر برای اقدام به قتل

تعقیب و گریز در چند کشور همسایه

اقدامات امنیتی اف بی آی و گذاشتن نگهبانهای محافظ به صورت شبانه روزی

...

حتی سریال های N قسمتی تخیلی و پیچیده هم نمی تونن زندگی واقعی یه آدم رو اینطوری به تصویر بکشن

عیدم مبارک

گوشی موبایل خریدم

لینک
چهارشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٩ - Blue