حدود یک هفته می شد که فیزیوتراپی داشت جواب می داد.

روز اول سه قدم، روز دوم سه قدم ، روز سوم چهار قدم که با جنگ و دعوا با تراپیست کرده بود ...اما هرچی که بود ، استراتژی تراپیست جواب داده بود و یک قدم پیشرفت حاصل شده بود!

جای خوشحالی داشت . خیلی از این موضوع خوشحال بودم و نمی تونستم پنهانش کنم.

قرار شد بره تورنتو پیش خونواده اش، می دونستم که حالش گرفته می شه! بیشتر از همه چیز نگران این بودم که بازم از شرایط رو به بهبود بدنش عقب بیفته ...

شهره میگفت الان ٣ روز میشه که بیهوشه ...

خدا اون بالا چه غلطی میکنی !؟ لعنتی چرا این کارو میکنی!؟ها!؟چرا !؟

امتحانای لعنتی من هم یکشنبه تموم شد.چه پایان خوشی!!!

لینک
سه‌شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٧ - Blue