دست خودش شکسته

پدرش به تازگی پیوند قلب کرده و انگار که امیدش به زندگی خیلی کم شده و گویا منتظر شنیدن خبر مرگش هستن.

این زندگیه !؟

آهای اونی که مغز خیالپرداز آدما رو جهت میدی ........ این واقعیت زندگی یه آدمه !؟

پس لعنت به تو که قادر متعالی! لعنت

لینک
دوشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٩ - Blue