فردی رو که اجیر شده بود تا قتل رو انجام بده دستگیر شد.

از روز یکشنبه ماموران اف بی آی دیگه نگهبانی نمیدن و آزادی به خانه برگشت.

قرار شده که طی ماه آینده عمل جراحی برای نصب چیپهای زانو انجام بشه.

کمک کن خدا

لینک
سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٩ - Blue

       

چهارشنبه سه هفته پیش توی جنگلهای یکی از کشورهای همسایه ، اف بی آی بالاخره دست به کار می شه و با تیر اندازی و خونریزی ، آقای بیژن دستگیر میشه.البته چهار تا پلیس تیر می خورن و گویا سه تا همراه بیژن هم کشته میشن.

از اون موقع تاحالا روزه سکوت گرفته و فقط به این موضوع اشاره کرده که اگه کشته بشه ،  آدمایی که بیرون هستن ، هدف رو خواهند کشت.

مقداری از پولش هم معلوم نیست به حساب چه کسی رفته و کجا خرج شده.

هنوز شرایط امنیتی حاکم هستش و هنوز نگهبانهای اف بی آی دور خونه در حال گشت هستن و اوضاع هنوز عادی نشده.

یعنی کی تموم میشه!؟

لینک
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٩ - Blue