خیلی وقته که دلم

برای تو تنگ شده

قلبم از دوری تو

بدجوری دلتنگ شده

لینک
پنجشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٧ - Blue