روزهای سختیه! مغزم بدجوری مشغوله!تو هم کمکم نکن....مثل همیشه

هروقت کمک میخوای ، نمی تونی کسی رو صدا بزنی !

تنهام...خیلی

لینک
شنبه ٧ دی ،۱۳۸٧ - Blue