من   

یه ستاره داره چشمک می زنه از آسمون   ...

عجب دنیایی !!!

یه کارایی کردم . خدا جون شکرت که بهم انرژی دادی و می دی . کمک کن تا بتونم شرایط نه چندان خوب رو به نفع خودم تغییر بدم . مثل همیشه . 

خیر باشه

اون ستاره همون چشمای تو ه تو آسمون ...

لینک
شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦ - Blue

   رسيده از بالا   

بازم روز از نو و روزی از نو . این بار دیگه نور علی نور شد و اتفاقی که نباید ٬ افتاد .

خیلی نیاز دارم به یه معتمد معقول ! چرا هیشکی نیست که بهم بگه بهترین چیه !؟ مثل آدم تو گل مونده ٬ نمیدونم چه کنم که از بن بست بیرون بیام !

فقط به آینده و خودم ایمان و اعتماد دارم . بازم می تونم سربلند بیرون بیام از این امتحان . حتی سخت تر هم که باشه ٬ بازم ملالی نیست . فقط فرصت می خوام و تمرکز .

آی اونی که از بالا داری نگاهم می کنی ! نیاز به انرژی دارم . روونه این مخزن نیمه فول کن .

الهی به امید خودت

لینک
چهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦ - Blue